بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مروری مختصر بر الزامات عملی انطباق با قانون حفظ حریم خصوصی داده ها در سراسر جهان

دانلود کتاب راهنمای میدانی دترمان برای قانون حفظ حریم خصوصی داده ها: انطباق بین المللی شرکتی

/determanns-field-guide-data-privacy-law

Determann’s Field Guide to Data Privacy Law: International  Corporate Compliance 5th Edition, Lothar Determann,  1802202927,1802202900, 978-1802202922, 9781802202922, 978-1802202908,  9781802202908