Jawetz Medical Microbiology | جهاندیده و جهاندیده | بهترین ترجمه جاوتز از نگاه مخاطبان

لینک دانلود کتاب

https://dlketabdownload.ir/jahandideh/Jahandideh-and-Jahandideh-Jawetz-Medical-Microbiology-27th.pdf

آدرس کوتاه کتاب جاوتز فارسی جهاندیده روی کتاب دانلود. جهت انتشار، لطفا این آدرس را کپی و اشتراک گذاری نمایید.
https://ketabdownload.ir/jawetz

دانلود رایگان کتاب

نویسنده: حسن جهاندیده، حسین جهاندیده
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 1000
زبان فایل: فارسی
فرمت فایل: PDF
حجم فایل: 63MB

میکروب شناسی پزشکی شاخه ای از پزشکی است که به پیشگیری، تشخیص، و درمان بیماری های عفونی می پردازد. وانگهی، این رشته از علم انواعی از کاربرد های بالینی میکروب ها در بهبود سلامت را مورد مطالعه قرار می دهد. چهار نوع از میکروارگانیسم ها وجود دارند که مسبب بیماری های عفونی هستند : باکتری ها، قارچ ها، انگل ها، و ویروس ها.

یک میکروب شناس پزشکی خصوصیات پاتوژن ها، راه های انتقال، و مکانیسم های عفونت و رشد آنها را مطالعه می نماید. با استفاده از این اطلاعات می توان درمان را طراحی نمود. میکروب شناسان پزشکی پاتوژن ها را شناسایی کرده، گزینه های درمانی را پیشنهاد می دهند، و از این رو غالباً به عنوان مشاوران پزشکان ایفای نقش می کنند. از دیگر وظایف آنها عبارت است از : شناسایی خطرات بالقوه برای سلامت جامعه یا نظارت بر تکامل سویه های بالقوه ویرولانت یا مقاوم از میکروب ها، آموزش جامعه و کمک به طراحی شیوه های بهداشتی. آنها همچنین ممکن است به پیشگیری از وقوع اپیدمی ها و شیوع بیماری ها کمک نمایند یا در کنترل آنها مؤثر باشند. توسعه آنتی بیوتیک ها از گونه های غیر پاتوژن یا ابداع دیگر روش های درمانی نیز از جمله وظایف میکروب شناسان به شمار می رود.

کتاب پیش رو، کـه ترجمه ی ویـرایش بیـست و هفتم از کتـاب Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology است سعی نموده است تا ترجمه ای متفاوت و نو را ارائه دهد.

دانلود رایگان کتاب

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز

مترجمین: حسن جهاندیده و حسین جهاندیده

فهرست کتاب:

بخش 1  مبانی میکروب شناسی

فصل 1  علم ميكروب ‌شناسى (1)   

فصل 2  ساختار سلول (11)  

فصل 3  رده ‌بندى باكترى ‌ها (49)  

فصل 4  رشد، بقا و مرگ ميكروارگانيسم ‌ها (65)  

فصل 5  كشت ميكروارگانيسم ‌ها (79)  

فصل 6  متابوليسم ميكروبى (91)  

فصل 7  ژنتيك ميكروبى (117)  

بخش 2  ايمنى ‌شناسى  

فصل 8  ايمنى‌ شناسى (143)  

بخش 3  باکتری شناسی

فصل 9  بيماري زايى عفونت باكتريايى (177)  

فصل 10  ميكروبيوتاى نرمال انسان (197)  

فصل 11  باسيل‌ هاى گرم مثبت اسپور ساز : گونه‌ هاى باسيلوس و كلستريديوم (209)  

فصل 12  باسيل ‌هاى گرم مثبت هوازى غير اسپور ساز : كورينه باكتريوم، ليستريا، اريسيپلوتريكس، اكتينومايست ‌ها، و پاتوژن‌ هاى خويشاوند (223)  

فصل 13  استافيلوكوكوس ‌ها (237)  

فصل 14  استرپتوكوكوس ‌ها، انتروکوکوس ها، و جنس های خویشاوند (249)  

فصل 15  باسيل ‌هاى گرم منفى روده‌ اى (انتروباكترياسه ها) (273)  

فصل 16  پسودوموناد ها، اسينتوباكتر ها، و باكترى ‌هاى گرم منفى غیر شایع (291)  

فصل 17  ويبريوها، كمپيلوباكتر ها، هليكوباكتر، و باكترى ‌هاى وابسته (303)  

فصل 18  هموفيلوس، بوردتلا، بروسلا، فرانسيسلا (315)  

فصل 19  يرسينيا و پاستورلا (331)  

فصل 20  نيسريا ها (339)  

فصل 21  عفونت ‌هاى ناشى از باكترى ‌هاى بى ‌هوازى (351)  

فصل 22  لژيونلا، بارتونلا، و پاتوژن ‌هاى باكتريايى نامعمول (363)  

فصل 23  مايكوباكتريوم ها (373)  

فصل 24  اسپروكت‌ ها و ساير ميكروارگانيسم‌ هاى مارپيچى (391)  

فصل 25  مايكوپلاسما ها و باكترى ‌هاى داراى ديواره سلولى ناقص (407)  

فصل 26  ريكتسيا و جنس های خویشاوند (415)  

فصل 27  گونه های كلاميديا (427)  

فصل 28  شيمى ‌درمانى ضد ميكروبى (441)  

بخش 4  ويروس‌ شناسى

فصل 29  ويژگى ‌هاى كلى ويروس ‌ها (485)  

فصل 30  بيمارى ‌زايى و كنترل بيمارى ‌هاى ويروسى (515)  

فصل 31  پارووويروس ‌ها (541)  

فصل 32  آدنوويروس‌ ها (549)  

فصل 33  هرپس ويروس ‌ها (561)  

فصل 34  پاكس ويروس ‌ها (593)   

فصل 35  ويروس ‌هاي هپاتيت (609)  

فصل 36  پيكورناويروس ‌ها (گروه‌ هاي انتروويروس و رينوويروس) (633)    

فصل 37  رئوويروس ‌ها، روتاويروس ‌ها، و كاليسي ويروس‌ ها (653)   

فصل 38  بيماري ‌هاي ويروسي منتقل شونده توسط بندپا و منتقل شونده توسط جونده (665)   

فصل 39  اورتوميكسو ويروس‌ ها (ويروس ‌هاي آنفولانزا) (693)   

فصل 40  پاراميكسوويروس ‌ها و ويروس سرخجه (711)    

فصل 41  كوروناويروس‌ ها (737)   

فصل 42  هاري، ‌عفونت ‌هاي ويروسي آهسته، و بيما‌ري‌ هاي پريوني (743)   

فصل 43  ويروس ‌هاي سرطان انسان (759)   

فصل 44  ايدز و لنتي ويروس ‌ها (783)   

بخش 5  قارچ شناسي

فصل 45  قارچ ‌شناسي پزشكي (805)   

بخش 6  انگل شناسي

فصل 46  انگل شناسي پزشكي (857)   

بخش 7  ميكروب ‌شناسي پزشكي تشخيصي و ارتباط باليني

فصل 47  اصول ميكروب ‌شناسي پزشكي (899)   

فصل 48  علت ‌ها و ارتباطات باليني (939)

دانلود رایگان کتاب